Van Beveren

Zimní zahrady

Svisle posuvná okna

Obchodní info

Technické info

Sortiment

Novinky

Kontakt

Van Beveren ze všech stran

Firma Van Beveren Aluminium byla založena v roce 1966 jako rodinná firma. V době, kdy hliník doslova vytlačil dřevo z produkce oken a dveří, pracovala již firma Van Beveren Aluminium na rozvoji hliníkových profilových systémů bez přerušeného tepelného mostu. Během naftové krize vyvstal problém spojený s tepelnou vodivostí hliníku, která se projevovala kondenzací par na vnitřní straně rámu okna. Firma Van Beveren Aluminium proto neodkladně navrhla jako řešení tohoto problému systémy s přerušením tepelného mostu. Firma Van Beveren Aluminium sehrála v této oblasti roli průkopníka. V roce 1978 uvedla na trh serii s izolační polyuretanovou pěnou pro přerušení tepelného mostu. Od té doby se tyto systémy nepřetržitě vyvíjely k propracovanější a estetičtější úrovni. Tyto izolační metody jsou založeny na bázi polyuretanové pryskyřice a nyní stále více na polyamidových pásech vyztužených skelnými vlákny. V našich výstavních prostorách si můžete nabízené výrobky prohlédnout. Rozmanitá nabídka a široká škála barevnosti umožňují obrovské využití jak pro soukromé tak i pro obchodní a průmyslové konstrukce. Design pochází z nabídky naší konstrukční kanceláře. Díky silnému počítačovému vybavení můžeme naše profily a příslušenství vyvíjet rychle, precizně a v souladu s platnými normami. Precizním propočtem váhy, povrchových ploch a mechanických charakteristik v souladu s odpovídajícími evropskými normami je důkladně prozkoumána volba každého profilu dříve, než je zadán do výroby. Mimo to ručí naši inženýři vitálním počítačovým programem za správnost výrobní dokumentace před zahájením výroby konstrukcí. Propočítávají délku, optimalizaci, nářezový plán a specifikaci materiálu.
Zkouška kvality: Výrobky podléhají na základě materiálových norem 17615 vnitřní kontrole. Dříve, než jsou výrobky uvedeny na trh, musí projít naším vlastním zkušebním centrem a nakonec příslušnými institucemi ( Univerzita v Gentu, CSTC Limelette, Okenní technika Rosenheim a CSTB Paříž, TAZUS Praha, TSUS Bratislava ), aby získala odborné osvědčení. Odpovědnost za kontrolu osvědčení má BCCA, která dohlíží na obchodní zkoušky prováděné institucí SECO.
Firma Van Beveren Aluminium se tak už mohla díky výše uvedeným osvědčením připravit na certifikaci ISO 9001. Oficiální udělení tohoto certifikátu bude následovat v nadcházejících měsících.
Služby a poradenství: Firma Van Beveren Aluminium disponuje týmem prodejců a manažerů projektu, kteří jsou k dispozici výrobcům, architektům, projekčním a konstrukčním kancelářím a těm všem je k dispozici firemní know-how. Naši spolupracovníci poradí, zda vybraný systém je
nejvhodnější pro specifické použití.
Firma Van Beveren Aluminium nabízí katalogy, sestavovací a detailní výkresy, reklamní materiály pro generální dodavatele, investory a zákazníky.
U komplikovaných projektů nebo při těžkostech při stavbách nabízí Firma Van Beveren Aluminium spolupráci zdarma.
Školení: Firma Van Beveren Aluminium se intenzívně věnuje vzdělávání svých zákazníků a výrobců tím, že jim dává k dispozici její veškeré další odborné poznatky týkající se výroby a zpracování hliníkových konstrukcí. Výrobek pak při svém vzniku odpovídá normám STS 35, 38 a 52 a tím je konečný uživatel s výrobkem naprosto spokojen.
Vývoj: Firma Van Beveren Aluminium sleduje vývoj hliníkových konstrukcí jak doma tak i v zahraničí. Ve většině případů má firma Van Beveren Aluminium při vývoji nových výrobků jednu z předních rolí.
Firma Van Beveren Aluminium usiluje neustále o zlepšení technologie a užitných hodnot svých výrobků.
Firma Van Beveren Aluminium disponuje značnými zásobami hotových výrobků, tzn. kování, příslušenství a profilů. Tyto zásoby nám dovolují dodržet co nejkratší dodací termíny dle přání zákazníků.
Firma Van Beveren Aluminium disponuje oddělením, ve kterém zhotovuje veškeré příslušenství a nářadí nutné pro osazení kování a pro úspěšné sestavení výrobků odpovídající našim systémům.
Naše specializované stroje jsou koncipovány a vyráběny v našich vlastních dílnách. Výroba strojů a nářadí, opracování a sestava profilů se provádí v naší přípravkové dílně.
Objednávky zpracovává prodejní oddělení, podává veškeré požadované informace, dohlíží na náš speciálně vybavený vozový park na dopravu našich výrobků.
Firma Van Beveren Aluminium , centrum technologie a know-how, během 30-ti let usilovného snažení a entuziazmu dosáhla záviděnihodného úspěchu nejen na území Belgie, ale i v zahraničí.
Jsme partnerem, který se přizpůsobí každé formě spolupráce a vyjde vstříc každému požadavku.
Naše technologické, průmyslové a obchodní možnosti jsou předpokladem silné expanze v blízké budoucnosti, a to nejen na domácím trhu ale i mezinárodně.
Jsme připraveni vždy přijmout Vaše návrhy a bude nám potěšením poskytnout Vám naše služby.

zpět k menu